Kolleksjon

En kolleksjon består av en serie på 3-5 bilder som har en sammenheng enten kategorisk, tema, farge, historie eller lignende. Her er noen av mine.

A collection consists of a series of 3-5 images which have a connection either in theme, colour, story or similar. Here is some of mine.