Kreative bilder  

De fleste jeg kjenner vet at jeg har en lidenskap for Photoshop og de mulighetene det gir meg til å skape bilder.  Det være seg komposittbilder som er sammensatt av mange ulike deler, eller bruk av teksturer, brushes og filtre for å skape noe helt nytt.
Men kreativt kan også bety at jeg lager kostymer og props, og fotograferer på et passende sted. 

  Creative images

Most people that know me know that I have a passion for Adobe Photoshop and the opportunities it gives me to create images. Be it composite images that are composed of many different parts, or the use of textures, brushes and filters to create something completely new.
But creative can also mean that I make costumes and props, and photograph in a suitable location.