Når snegler i hagen ved en tilfeldighet ender opp som fascinerende modeller i et fotoprosjekt! Pluss ett par insektsbilder.

When snails in the garden by coincidence end up as fascinating models in a photo project! Plus a few insects images